Skulemiljø

I Høyanger kommune sine skular skal det vere nulltoleranse for mobbing og krenkingar. Alle elevane skal ha eit trygt og godt skulemiljø fritt for mobbing og krenkingar. 

Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen, som er avgjerande. 

Mål for arbeidet med eit trygt og godt skulemiljø

Her finn du informasjon om korleis skulane i Høyanger kommune jobbar med eit trygt og godt skulemiljø:

 

Retningsliner for elevane sin rett for eit godt skulemiljø  (PDF, 411 kB)

Klageskjema (PDF, 106 kB)

Prosedyre for beredskapsteam (PDF, 194 kB)

 

Nyttige lenker

Informasjon til elevar og foreldre om skulemiljø

Nullmobbing.no

Mobbeombodet i Vestland

Statsforvalteren i Vestland

Opplæringslova § 9A