Mobbeombodet

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod).

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon: 57 30 03 33 eller på e-post: mobbeombod@vlfk.no

 

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet

 

Årsmelding 2020/2021