Gebyr og prisar

Høyanger kommune er deleigar av Sogn interkommunale miljø- og avfallselskap, SIMAS, eit interkommunalt selskap. Andre kommunar som også er deleigarar er kommunane Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. Det er SIMAS som sender ut faktura til innbyggarane i dei ulike kommunane.

Renovasjonsgebyr SIMAS

Randi Norevik
Sekretær drift og vedlikehald
E-post
Telefon 57 71 15 35