Høyanger arbeids- og aktivitetsenter

Blå trefigurar laga på arbeids- og aktivitetsenteret. Ein blome, ei bie og ein fugl.  - Klikk for stort bileteTrefigurar laga på arbeids-og aktivitetsenteret. Monica Larsen Gjersvoll.

Eit kommunalt tilbud for deg som treng tilrettelegging i arbeidssituasjon eller til ulike aktivitetar. Her blir meistring og målretta utvikling av ferdigheiter vektlagt. Vi tilbyr eit sosialt arbeidsmiljø i kontinuerlig utvikling.

Vi kan tilby

  • Tilpassa arbeid eller aktivitet med fokus på habilitering og meistring.
  • Det blir gjort ei individuell vurdering av omfanget av tilbodet ditt saman med deg.
  • Det er satt opp transport til og frå dagtilbudet for deg som har vedtak etter lov om kommunale helsetjenester. 
  • Lunsj med fokus på sundt kosthold. 
  • Eit sosialt fellesskap, der samspel og trivsel er høgt prioritert.
  • Drift av Høyanger Bruktbutikk.
Bilete av aktivitetsenterer på Dale i Høyanger. Reudt bygg.  - Klikk for stort bilete Anita Nordheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller vil høyre meir om tilbodet. 

Tage Norman Grønvold
E-post
Telefon 57 71 16 74
Mobil 99 21 93 79