Høyanger Industristadmuseum

Planlegg besøket ditt

Høyanger Industristadmuseum heldt til i Byporten midt i sentrum av Høyanger. Her finner du hovudbibliotek, Gunnar S. Galleriet og turistkontor.

Museet vart offisielt opna 21/6-1997 av Einar Førde. 1.etg viser korleis Høyanger gjekk frå å vere ei jordbruksbygd tidleg på 1900-talet, til på få år å verte ein travel industristad. Her ser ein korleis industrien har utvikla seg fram mot våre dagar (1990-talet). I 1.etg vert det også vist film.
Museet sin 2.etg tek føre seg samfunnsutviklinga, med kvardagsliv, butilhøve, kulturliv, krig og fagrørsle.  

Jeanette Wølke Friis Walsvik
Einingsleiar kultur og mangfald
E-post
Telefon 57 71 15 71
Mobil 90 07 61 39