Tenester til arbeidsgjevar

Om du som arbeidsgjevar treng hjelp til rekruttering, ønsker å bidra til inkludering eller skal nedbemanne, kan NAV Høyanger hjelpe deg.

For rekruttering, ta kontakt med marknadskontakt Agata Marie Berger, tlf 41 36 68 29. Ho kan og hjelpe til med rekruttering frå EU/ EØS området.

Om du skal lyse ut ei stilling eksternt, kan du logge deg inn på arbeidsplassen.no og leggje den ut sjølv.

For spørsmål om ulike tenester til arbeidsgjevar, ring NAV kontaktsenter, tlf 55 55 33 36 (arbeidsgjevartelefonen).

Meir informasjon til deg som arbeidsgjevar finn du på: Arbeidsgiver - nav.no