Klage

Ønsker du å klage på eigedomsskatten?

Høyanger kommune vedtok i september 2019 ei klagenemnd for eigedomsskattesaker i Høyanger kommune.

Ønsker du å klage?

Dersom nokon ønsker å klage på utskriven skatt, må dette gjerast skiftleg innan 6 veker etter at skatten vert kunngjort. Klage over verdien kan fremjast kvart år i samband med utskriving av eigedomsskatt dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år. 

Kor sender du klagen


E-post til postmottak@hoyanger.kommune.no

eller pr.post:

Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger
 

Randi Norevik
Sekretær drift og vedlikehald
E-post
Telefon 57 71 15 35