Kart og eigedomsinformasjon

Ein del kart og eigedomsinformasjon kan du finne gratis via opne nettsider. Treng du å bestille eigedomsopplysningar som meklarpakke eller opplysningar til ei byggesak må du betale for opplysningane. 

Kommunekart frå Norkart

Kommunekart kan du bruke gratis både som app på telefonen/nettbrettet ditt eller på pc. 

Andre opne kart på nett

Nasjonale karttenester og anna kartbasert informasjon:

  • SeEiendom – eigedomsinformasjon frå matrikkelen og grunnboka
  • Gardskart - kart og arealtal for landbrukseigedomar
  • Norgeskart – kart med søk på adresser og stadnamn
  • Norge i bilder – ortofoto over heile Norge (flyfoto)
  • Norge digitalt – nasjonal geodataportal
  • seNorge - kart som viser snø, vêr, vatn og klima for Norge
  • UT.no - turplanleggar for heile Norge
  • Kilden - arealinformasjon

Kartverket sine nettsider

Einar Taule Øyehaug
GIS ansvarleg
E-post
Telefon 57 71 15 83