Ledige tomter i kommunen

Her finner du ulike tomter som Høyanger kommune har ledig.

Ledige tomter

Nedanfor finn du tilgjenglege bustadtomter til sal i Vadheim, Kyrkjebø, Høyanger, Lavik, Ikjefjord og Søreide:

 

Sjå nettsida til Kvardagstrivsel.no for informasjon om ledige tomter og intervju med nokre som har etablert seg i:

 

  • Lavik
  • Ikjefjord
  • Vadheim
  • Søreide

 

kvardagstrivsel.no

 

Vadheim nord (gamle skuleplassen)

Nordbohus Sogn AS skal bygge 8 nye leilegheiter av typen Sogn 2 på gamle skuleplassen i Vadheim sentrum.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med selgar og bustadrådgjevar i Nordbohus Jens Sigurd Hagen, på e-post: jens.hagen@nordbohus.no eller mobil: 952 81 081.

 

 

Vadheim - Indredalen

  

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Gruppe 1: kr 32 965 (tomt nr. 1-40)
Gruppe 2: kr 71 053 (tomt nr. 41-51)

 

Tomtepris pr. m²:

Gruppe 1: kr 9 (tomt nr. 1-40)
Gruppe 2: kr 18 (tomt nr. 41-51)

 

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte.
Eventuelt oppmålingsgebyr.

 

Døme utrekning for tomtekostnad ved 1000 m² stor tomt i gruppe 2:
kr 71 053 + (kr 18 x 1000 m²) = kr 89 053
 

 

 

Nedre Hovland, Vadheim

         

 

Tomt 1 - BF-2   kr 270.000,-
Tomt 2 - BF-2   kr 270.000,-
Tomt 3 - BF-2   kr 230.000,-
Tomt 4 - BF-5   kr 320.000,-
Tomt 5 - BF-5   kr 320.000,-
Tomt 6 - BF-5   kr 390.000,- SOLGT
Tomt 7 - BF-5   kr 390.000,- SOLGT
Tomt 8 - BF-7   kr 390.000,- SOLGT
Tomt 9 - BF-7   kr 390.000,- SOLGT

 

 

Tronvik felt 1, Kyrkjebø

  

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Gruppe 1: kr 195 397 (tomt nr. 12)
Gruppe 2: kr 156 317 (tomt nr. 1)
Gruppe 3: kr 117 238 (tomt nr. 35)

 

Tomtepris pr. m²:
Alle gruppene: kr 71

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte.
Eventuell oppmålingsgebyr.

 

Døme utrekning for tomtekostnad i gruppe 2 ved 1000 m² stor tomt:
kr 156 317 + (kr 71) = 227 317

 

 

 

Tronvik felt 2, Kyrkjebø

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Gruppe 1: kr 108 462 (tomt nr. 3)
Gruppe 2: kr 153 654 (tomt nr. 2)
Gruppe 3: kr 180 769 (tomt nr. 10)
Gruppe 4: kr 207 885 (tomt nr. 8, 14 og 15)
Gruppe 5: kr 235 001 (tomt nr. 4 og 6)

 

Tomtepris pr. m²:

Alle gruppene: kr 55

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte.
Eventuelt oppmålingsgebyr.

 

Døme utrekning for tomtekostnad i ved 1000 m² stor tomt i gruppe 3:
kr 180 769 + (kr 55 x 1000 m²) = kr 235 769
 

 

 

Øvre Dale tomtefelt, Høyanger

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Kr 108 655

Tomtepris pr. m²:

Kr 64

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte.
Eventuelt oppmålingsgebyr.

 

Døme utrekning for tomtekostnad ved 1000 m² stor tomt:
kr 108 655 + (kr 64 x 1000 m²) = kr 172 655
 

 

 

Lavik bustadfelt, Lavik

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Kr 130 823

 

Tomtepris pr. m²:

Kr 27

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte.
Eventuelt oppmålingsgebyr.

 

Døme utrekning for tomtekostnad ved 1000 m² stor tomt:
kr 130 823 + (kr 27 x 1000 m²) = kr 157 823
 

 

Ikjefjord 

Høyanger kommune har 2 tomter att for sal i Ikjefjord. Pris pr. tomt er 350 000,-. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på kr. 525, dokumentavgift på 2,5 % av salsverdien ved tinglysing av skøyte, samt ev. oppmålingsgebyr.

 

Søreide 

Høyanger kommune har 4 tomter att for sal på Søreide. Pris pr. tomt er 400 000,-. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på kr. 525, dokumentavgift på 2,5 % av salsverdien ved tinglysing av skøyte, samt ev. oppmålingsgebyr.

Synne Vefring
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
E-post
Telefon 57 71 15 47
Mobil 97 56 12 55