Stimuleringstilskot for oppføring av ny bustad i heile kommunen

For å fremje bygging av nye bustadar, tilbyr Høyanger kommune stimuleringstilskot på kr 200 000,- for oppføring av ny bustad. 

Hand som holder eit lite hus opp imot sola og hummelen. Kommunelogo nederst til Høgre - Klikk for stort bilete Illustrasjn av Høyanger kommune.

Tilskotet vert utbetalt pr. tomteeining når ferdigattest for bustadhuset føreligg. Søknad om tilskot kan sendast saman med søknad om byggjeløyve.

Det er viktig å merke seg at tilsegna om tilskot fell bort dersom arbeidet med oppføring av bustadhuset ikkje har starta opp innan to (2) år etter godkjenning.

For meir informasjon, ta kontakt med Synne Vefring.

Synne Vefring
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
E-post
Telefon 57 71 15 47
Mobil 97 56 12 55