Handlings- og økonomiplan

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Rekneskapsrapport 1. tertial 2023

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 4 MB)