Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Vedtatt plandokument 2015-2026 (PDF, 6 MB)

Handlingsprogram 2022-2025 (PDF, 2 MB) 

Grete Bjørnsen Ulvestad
Konsulent kultur og folkehelse
E-post
Telefon 57 71 15 67
Mobil 99 21 93 84
Jeanette Wølke Friis Walsvik
Einingsleiar kultur og mangfald
E-post
Telefon 57 71 15 71
Mobil 90 07 61 39