Leva heile livet - handlingsplan

Leva heile livet er ei kvalitetsreform retta mot eldre. Kvalitets reforma handlar om å skape eit aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.

Handlingsplan for Leva heile livet

Rønnaug Meek
Dagleg leiar for Høyanger Frivilligsentral/Høyanger kommune
E-post
Telefon 57 71 16 58
Mobil 99 32 13 22