25-års jubilantar i Høyanger kommune 2023

I 2023 har Høyanger kommune ni tilsette med 25-års teneste i kommunen.  Jubilantane vart heidra under ei markering torsdag 14. desember 2023 på Øren Hotel, der dei fekk utdelt gåvekort frå kommunedirektør Ørjan Haram og ordførar Petter Sortland. 

Jubilantane saman med ordførar og kommunedirektør - Klikk for stort bilete

Desse tilsette er jubilantar i 2023: Roald Fredriksen (ikkje tilstades), Laila Holen, Janne Elin Osland, Tove Strandos (ikkje tilstades), Anneli Austrheim, Maria Lorena Sandoval, Anita Sæle, Anne Line Norevik (ikkje tilstades), Randi Joranger.