Årsmelding og rekneskap 2023

Årsmelding og rekneskap 2023 er pulisert i Framsikt, du kan lese rapporten årsmelding og rekneskap 2023 

Årsmeldinga gir informasjon og oversikt over aktiviteten til kommunen i 2024, og skal til politisk handsaming i formannskap og kommunestyret i juni.