Høyanger kommune er utmeldt av Robek-registeret

Statsforvalteren i Vestland har meldt Høyanger kommune ut av registeret for godkjenning og kontroll (Robek).  

Kommunen vart meldt inn i Robek i august 2023, etter at meirforbruket i 2022 utgjorde seks prosent av driftsinntektene. Kommunar med oppsamla meirforbruk på meir enn tre prosent av driftsrekneskapen, skal meldast inn i registeret. 

Høyanger kommunestyre vedtok i møtet 21. juni rekneskapen for 2023 med inndekning av tidlegare års meirforbruk på kr 31 961 663, og blir etter det meldt ut av Robek-registeret.

Kristian Ølmheim
Økonomisjef
E-post
Telefon 57 71 15 53
Mobil 45 28 19 84