Lavik symjehall - enkelte datoar det blir stengt framover

Lavik symjehall blir stengt for offentleg bruk på følgande dagar:

  • Onsdag 10.01.24
  • Mandag 22.01.24
  • Mandag 29.01.24
  • Onsdag 14.02.24
  • Mandag 19.02.24

 

Alle andre mandagar og onsdagar er det ope.