Lavik symjehall - sommarstengt frå og med 20.juni

Lavik Symjehall har siste opningsdag før ferien 19. juni, og held stengt fram til skulestart i haust.