Merksemd til dei som tok fagbrev i 2023

Høyanger kommune heidra dei som tok fagbrev i 2023, under ei markering torsdag 14. desember 2023, på Øren Hotel. 

 

Personar som har tatt fagbrev saman med ordførar og kommunedirektør - Klikk for stort bilete

Desse tok fagbrev i 2023:  
Ana Instefjord (tilstades),  Abeba Brhane (tilstades), Candelaria Arabe Båtnes (tilstades), Samer Ahmed, Cassandra Fjetland, Julie Aaland, Catalina Farias, Line Kvist Breilid, Sandra Vågen, Ahmad Barghol, Keiko Matsui-Lie