Offentleg ettersyn - Val av meddommarar 2025-2028

Høyanger kommune legg framlegg til val av meddommarar 2025-2028, ut til offentleg ettersyn.

Kommunestyret vel følgande meddommarar:

 

Kommunestyret gjer vedtak om val av meddommarar på møte 21. juni. Framlegg til val av meddommarar skal leggast ut til offentlig ettersyn i 14 dagar, jf domstolloven §68.

Dei som er føreslått har sjølv søkt på vervet eller er blitt spurt om å stille.   

 

Har du merknader til framlegget må dette sendast til postmottak@hoyanger.kommune.no innan 30. mai 2024.  

Du finn informasjon om meddommarar på nettsida Norges Domstoler