Oppstart legevaktsatellitt

Legevaktsatellitten i Høyanger og Kyrkjebø har oppstart 17. mai 2024.

Ved kontakt med legevakta på 116 117 kan du, dersom legevakta tilrår det, kome på Høyanger legekontor eller Kyrkjebø sjukeheim. Der blir du møtt av sjukepleiar og vil få videokonsultasjon med lege frå legevakta. Legevaktsatellitten i Høyanger og på Kyrkjebø er open kl. 15.30 - 22.00 på kvardagar og frå kl. 09.00 - 22.00 på heilagdagar og helg. Legevakten gir deg oppmøtetid og -stad.