Redusert foreldrebetaling - skule- og barnehageåret 2023/2024

Illustrasjonsbilde av barn Canva

 

No kan du søkje om redusert foreldrebetaling for skule- og barnehageåret 2023/2024

Det er fleire moderasjonsordningar for familiar med låg inntekt, og du søkjer digitalt i Visma Flyt Barnehage og Visma Flyt Skole via føresettportalen . Det må leggjast ved dokumentasjon på familien si samla årsinntekt.

 

Alle elevar i 1. og 2. trinn får 12 timar gratis kjernetid i SFO.  Ordninga gjeld for alle plasstypar.

 

Nasjonal søknadsfrist er 1. august 2023. For søknadar motteke etter 1. august, vil det bli innvilga redusert foreldrebetaling frå månaden etter søknadsdato.

Sjå oversikt over ordningane her