OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tilskot for å betre miljøtilstanden i vatn

Miljødirektoratet utlyser tilskot for å betre miljøtilstanden i elver, innsjøar og kystvatn. Søknadsfristen er 15. januar 2023.

I budsjettforslaget for 2023 er det sett av 14,2 millionar kroner til dette formålet.

Tiltak som kan få tilskot

Høgst prioritet:  

 • Miljøforbedrande tiltak, og da særleg restaureringstiltak med formål om å betre miljøtilstanden i vatn. Døme på slike tiltak er opning av bekkar, skjøtsel og pleie av kantvegetasjon langs bekkar og elver, restaurering av leveområde for vasslevande organismer og tiltak for å betre fiskepassasje. 

Lavere prioritet: 

 • Tilrettelegging og organisering. 
 • Informasjon, rettleiingsmateriell og seminar. 
 • Utredninger, forskning og utvikling. 
 • Problemkartlegging (avdekke kva som påvirkar vassførekomsten eller effekten av påvirkninga).  

Dei som kan søke 

 • vassområdeutvalg  
 • interkommunale vassprosjekt  
 • kommunar  
 • forskningsinstitusjoner  
 • frivillige organisasjoner 
 • private verksomheiter 

Du kan lese meir om tiltak/restaurering av elver, innsjøar og kystvatn på vannportalen.no 

Elektronisk søknad  

Du kan søke på tilskotsordninga via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter

Slik vart tilskota fordelt i 2022: 

24 millioner til bedre vannmiljø  

Kontakt

Eyvor Kristin Aasseniorrådgiver
e-post: eyvor.kristin.aas@miljodir.no

Til toppen