Utskifting av Langvasselva bru

Det vert utført vegarbeid på fv. 5442 Stordalsvegen ved Hellebotn bru i september og oktober av Mesta. 

Tid:

25.09.2023 - 06.10.2023.

Kor og kva?


Langvasselva bru - omfattar riving av eksisterande bru og bygging av ny bru.


Infoskilt 560 vil stå ved :

  • Påkjøring frå E39 Matre til Fv 5442 til Stordal/Bjordal,
  • Ved fergekai Oppdal mot Stordal/ Bjordal
  • Ved Langvasselva bru