Vis omsyn til born i trafikken

I går starta skulane i Høyanger kommune, og vi ber alle om å vise omsyn til born i trafikken. Mange små og større elevar går og syklar til og frå skulen, og på fritida. Ikkje alle kan trafikkreglane heilt enda.

Under kan du trykke på link til Trygg trafikk si side om lover og regler for syklande i trafikken, samt ein link til korleis å sikre born i bil.

Vi ønsker alle lukke til med nytt skuleår!

Lover og reglar på sykkel

Sikring av barn i bil