Opptak av møte i kommunestyre og folkemøte

Her finn du lenke til streaming av møtene i kommunestyret og opptak av kvart møte.
Her finn du også opptak frå folkemøtet om vindkraft, 23.01.2023.

Opptak av tidligare kommunestyremøter og folkemøte

Streaming av kommunestyremøte 15. februar 2024 kl 12:00

​ Kommunestyremøte 15. februar 2024 kl 12:00, streaming frå kommunestyresalen Høyanger rådhus. Sjå møte

Kommunedirektøren inviterer til presentasjon av budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027, torsdag 9.november kl 12:00

I år blir presentasjonen på teams, det er difor ikkje høve til å delta fysisk. Du kan følge møte ved å delta i teams møte 9. november kl 12.00. 

Streaming - Presentasjon av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Fredag 04.11.2022 kl 08:30 presenterer kommunedirektøren budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.  Her kan du følge presentasjonen av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Her finn du kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026  

Streaming av kommunestyremøte 27.10.2022

  Kommunestyremøte 27. oktober 2022 kl 10:00, streaming frå kommunestyresalen i Høyanger rådhus.