Streaming - Presentasjon av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Fredag 04.11.2022 kl 08:30 presenterer kommunedirektøren budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. 
Her kan du følge presentasjonen av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Her finn du kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026