Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Middagslevering

Bur du heime og har problem med å lage middag til deg sjølv? Då kan du søkje om middagslevering og få den levert på døra.

Kven kan få middagslevering?

Dersom du på grunn av alder, sjukdom eller andre årsaker ikkje er i stand til å ivareta ernæringsbehovet ditt, kan du søkje om middagslevering.

Kva kostar middagslevering?

Frå 2020 vil middag med dessert/suppe koste kr 88,- pr. porsjon fritt heimkøyrt til deg.

Korleis søkje om middagslevering?

Søk middagslevering
 (PDF, 51 kB)
Du kan kontakte kommunen dersom du treng hjelp til søkje om middagsombringing, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Søknadsskjema får du ved å kontakte kommunen. Dersom andre søkjer på vegne av deg, må vedkommande ha fullmakt. Tiltaksteamet i kommunen har møte kvar veke og handsamar søknaden din så raskt som mogleg.

Kva er middagslevering?

Middagslevering er smakfulle, næringsrike og varierte middagsporsjoner som vert levert med dessert eller suppe. Middagane vert produserte ved Sentralkjøkkenet i Høyanger sentrum. Må du av ulike grunnar gå på spesielle diettar, vert dette teke omsyn til. Middagar vert køyrt ut frå Sentralkjøkkenet kvar dag. Dersom du ikkje er heime eller har nøkkelboks, vert middagen sett på avtalt plass.

Kontakt

bilde av personen: Rønnaug Meek
Kjøkkensjef
  • Tlf: 57 71 16 58
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: