Leige av rom

Aula, gymsal og evt andre rom i skulane leigast ut etter gjeldane rutinar og satsar. 

Reglar for utleige 

 

 

Bjørn Løkeland
Driftsleiar
E-post
Telefon 57 71 15 39
Mobil 90 82 60 64