Høyanger næringsutvikling

Høyanger Næringsutvikling (HNU) vart etablert i 1988 og er i dag 100% eigd av kommunen. Kompetanseselskapet fungerer som kommunen sitt nærings- og tiltaksapparat.

Høyanger Næringsutvikling har til oppgåve å:

  • Fremje utvikling av allsidig og lønsam næringsverksemd
  • Yte fagleg rådgjeving til eksisterande og potensielle verksemder
  • Arbeide med kompetanseheving for næringslivet
  • Yte direkte tilskot ved etablering av nye verksemder

Høyanger Næringsutvikling består av næringssjef Ingrid Heggø, næringskonsulent Birgitta Hagen Kyrkjebø og prosjektleiar Tommy Ølmheim. Næringsselskapet får midlane sine gjennom direkte overføring frå kommunen. I tillegg har selskapet tilgang til statlege midlar som inngår i utviklingsprogram.

Heimesida til Høyanger næringsutvikling