Kunngjering av kommunedelplan vatn

Ferskvatn som renn i elv med grøn kantsone - Klikk for stort bilete

Kommunestyret gjorde i møte 14.09.2023, sak 049/23, følgande vedtak:
Kommunestyret vedtek kommunedelplan for vatn jf. plan og bygningslova § 11-15.

Kommunedelplan vatn (PDF, 6 MB)