Vakttelefonar i Høyanger

Vakttelefonar i Høyanger
Type vakt Telefon Informasjon Lenker
Legevakt 116117 Heile døgnet
SYS-IKL Legevakt 57 72 37 48 Utanom kontortid Heimeside
Overgrepsmottaket SYSIKL 57 72 37 48 Heile døgnet Overgrepsmottaket
NOK Sogn og Fjordane 94 89 28 23 NOK Sogn og Fjordane
Heimetenesta 99219300 Vakttelefon Høyanger - Kyrkjebø
Heimetenesta 99219320 Vakttelefon Vadheim - Lavik
Heimetenesta 99219322 Vakttelefon Sørsida
Veg, vatn og avløp 99219401 Kommunale anlegg
Psykososial ressursgruppe Sjå vedlagde brosjyre (PDF, 138 kB) Heile døgnet Brosjyre (PDF, 138 kB)
Barnevernsvakt 40022988 Heile døgnet
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 Heile døgnet Heimeside
Nasjonal telefon for utsette for seksuelle overgrep 80057000 Heile døgnet Heimeside
Overbefalsvakt brann 99219400 Heile døgnet
Tannlegevakt i Vestland Utanom kontortid Heimeside
Vilt påkøyrsle 02800 Heile døgnet
Veterinærvakt 57711104 Heile døgnet

Artikkelliste