Kontakt oss

Telefon til Bjordal skule og barnehage: 577 14 270  ope mandag - fredag: kl 08:00 - 15:30

Her får du fire val:
1: Rektor
2: Rådgjevar
3: Personalrom skule

5: SFO/Barnehage
 

Barnehagen er open mandag - fredag: kl 07:00 -16:30

Det er og mogleg å ringe direkte:

Rektor Malin Lunde: 90 63 43 93
Arbeidsrom skule:   40 41 02 66

Barnehage/SFO: 577 14 276 mobil 99 21 93 69

Vestibyle samfunnshus: 40 41 02 78

Vaktmeister Anne Mette Moen: 99 21 93 92

Bibliotek: 40 41 02 71

Besøksadresse: Sørsidevegen 3011, 5962 Bjordal

E-post: Malin.Lunde@hoyanger.kommune.no

Tilsette Bjordal skule

Malin Lunde
Rektor Bjordal skule
E-post
Telefon 57 71 42 70
Mobil 90 63 43 93