Kontakt oss - Lavik skule

Her finn du telefonnummer til rektor, kontor, lærar, klassar, SFO og vaktmeister.  

Kontaktinformasjon:

Lavik skule kontaktinformasjon
Tittel Namn Telefon E-post
Sentralbord Lavik skule 57 71 40 80
Rektor Målfrid Førde 57 71 40 82 Epost
Kontor Berit Flæthe Arntsen 57 71 40 83 berit.flaethe.arntsen@hoyanger.kommune.no
Lærarkontor 57 71 40 84
Kontor 57 71 40 85
1.- 3. klasse Kontaktlærar (Astrid) 468 88 104
4.-5. klasse Kontaktlærar (Kristin) 481 26 751
6-7. klasse Kontaktlærar (Marita) 482 26 705
8.-9. klasse Kontaktlærar (Ingrid) 482 15 694
10. klasse Kontaktlærar (Anita) 482 65 303
SFO 979 98 975
Vaktmeister Einar Tjønnås 400 38 653 einar.tjonnas@hoyanger.kommune.no

Får du ikkje svar når du ringjer oss?

Prøv gjerne direkte til eitt av kontora. Klassetelefonane følgjer klassane, og når vi ikkje har høve til å svare i undervisningstida, tar vi kontakt ved høve.
 

Tilsette ved Lavik skule

Besøks- og postadresse: 

Lavik skule, Kvamsvegen 27, 6947 Lavik

Målfrid Førde
Rektor Lavik skule
E-post
Mobil 48 13 92 65