Kontakt oss - opningstider Vadheim skule og barnehage

Telefon til Oppvekstsenteret: 577 14 730  ope mandag - fredag: kl 08:00 - 15:00

Her får du fire val:
1: Leiar
2: Personalrom skule
3: Barnehage/SFO

5: Barnehagen open mandag - fredag: kl 07:00 -16:30

Det er og mogleg å ringe direkte:

Leiar Inger Anette: 99 72 80 48 
Personaltelefon skule: 40 41 17 36
Barnehage/SFO: 99 21 93 29

Besøksadresse: Tangenvegen 4, 6996 Vadheim

E-post: Inger.Anette.Vik.Olsen@hoyanger.kommune.no

Inger Anette Vik Olsen
Leiar
E-post
Mobil 99 72 80 48
Inger Anette Vik Olsen
Leiar
E-post
Mobil 99 72 80 48