Samfunnsdelen ved Vadheim oppvekstsenter

Ved oppvekstsenteret er det gymsal, kjøkken og møterom som kan leigast.

Dersom du ønskjer å leige lokale ved Vadheim oppvekstsenter, ta kontakt med leiar ved oppvekstsenteret.

Inger Anette Vik Olsen
Leiar
E-post
Mobil 99 72 80 48