Reglement, planar og styringsdokument

Her finn du reglement, planar og styringsdokument som er felles for alle skulane i kommunen.

Fellesdokument skule - reglement, planar

Fellesdokument skule - reglement, planar
Tittel Publisert Type
Prosedyre for skuleturar 30.05.2023 Prosedyre for skuleturar i Høyanger kommune (PDF, 129 kB)
Ordensreglement for skulane 01.08.2022 Ordensreglement for skulane (PDF, 606 kB)
Retningslinjer for informasjon frå lokale lag og organisasjonar, for Høyanger skule 04.09.2023 Retningslinjer for informasjon frå lokale lag og organisasjonar, for Høyanger skule (PDF, 71 kB)
Pedagogisk rapport, skule 28.09.2023 Pedagogisk rapport for skule (PDF, 858 kB)
Tilvising til PPT for Ytre Sogn og - Sunnfjord 28.09.2023 Tilvising til PPT for Ytre Sogn og - Sunnfjord (PDF, 760 kB)
Tilvising systemarbeid til PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord 28.09.2023 Tilvising systemarbeid til PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord (PDF, 306 kB)
Handlingsplan for trygt og godt skulemiljø 06.10.2023 Handlingsplan for trygt og godt skulemiljø (PDF, 411 kB)
Mal varsel om undersøking 9A - elev 06.10.2023 Mal varsel om undersøking 9A - ELEV (PDF, 417 kB)
Mal varsel om undersøking 9A - tilsett 06.10.2023 Mal varsel om undersøking 9A - TILSETT (PDF, 385 kB)
Prosedyre oppfølging av brukarundersøkingar 06.10.2023 Prosedyre oppfølging av brukarundersøkingar (PDF, 337 kB)
Prosedyre opplæringslova kap. 9A 06.10.2023 Prosedyre opplæringslova kap. 9A (PDF, 557 kB)
Rutinar for skuleeigar 9A3 06.10.2023 Rutinar for skuleeigar 9A3 (PDF, 573 kB)