Reisevaksinasjon

For nokre reisemål er det behov for vaksiner før avreise. Kontakt Høyanger helsestasjon for å bestille time i god tid før avreise for konsultasjon og vaksinering. Telefonnummer til helsestasjonen er 57 71 16 12

Kva vaksiner du treng, vil bli avklart i konsultasjonen. Hugs å ta med vaksinasjonskortet ditt dersom du har.

Du trenger ikkje vaksine for følgjande reisemål:

Vest-Europa, Sør-Europa (utanom Tyrkia), Kanariøyene, Madeira, Australia (unntak er studenter og langstidsreisande), New Zealand, USA og Canada.

For studentar og andre med langt opphald kan det likevel vere aktuelt med nokre vaksiner til desse områda.

Pris for reisevaksinasjon:

Du må betale eigendel og for vaksinen.

Andre vaksiner

Vi tilbyr òg oppfriskningsvaksiner for voksne og grunnvaksiner til born og ungdom.

 Kart : Helsestasjon