Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Reisevaksinasjon

For nokre reisemål er det behov for vaksiner før avreise. Kontakt Høyanger helsestasjon for å bestille time i god tid før avreise for konsultasjon og vaksinering. Kva vaksiner du treng, vil bli avklart i konsultasjonen. Hugs å ta med vaksinasjonskortet ditt dersom du har.

Du trenger ikkje vaksine for følgjande reisemål:

Vest-Europa, Sør-Europa (utanom Tyrkia), Kanariøyene, Madeira, Australia (unntak er studenter og langstidsreisande), New Zealand, USA og Canada.

For studentar og andre med langt opphald kan det likevel vere aktuelt med nokre vaksiner til desse områda.

Pris for reisevaksinasjon:

Du må betale eigendel og for vaksinen.

Andre vaksiner

Vi tilbyr òg oppfriskningsvaksiner for voksne og grunnvaksiner til born og ungdom.

 Kart : Helsestasjon

Kontakt

bilde av personen: Elisabeth Sæbø
Leiande helsesjukepleiar
  • Tlf: 57 71 16 16
  • Mob: 992 19 314
  • E-post: