Helsestasjon

Helsestasjonen ligg i 3. etasje i Høyanger Helsesenter i Storgata 8. Telefon 57 71 16 12.

Helsestasjonen arbeider med born og ungdom  i alderen 0 - 20 år. Dette omfattar helsestasjon for born 0 til 5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og svangerskapsomsorg.

HPV-vaksine til elevar på 7. trinn.

Kontakt

bilde av personen: Elisabeth Sæbø
Leiande helsesjukepleiar
 • Tlf: 57 71 16 16
 • Mob: 992 19 314
 • E-post:  

 

Helsesjukepleiar
 • Tlf: 57 71 16 18
 • Mob: 992 19 342
 • E-post:  

 

Helsesjukepleiar
 • Tlf: 57 71 16 19
 • Mob: 957 58 688
 • E-post:  

 

bilde av personen: Aud Kjersti Haugen
Jordmor
 • Tlf: 57 71 16 17
 • Mob: 992 19 334
 • E-post: