Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 03.04.2020: Ingen nye smittetilfelle, gjennomført 40 testar. Vi ønsker alle: God helg! 

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Helsestasjon

Grunna førebyggande tiltak mot koronasmitte, vil all kontakt med helsestasjon og skulehelsetenesta skje etter avtale.

Grunna nye retningslinjer frå folkehelseinstituttet har vi blitt oppmoda til å kun ta konsultasjonar på barn etter barnevaksinasjonsprogrammet, samt barn og unge med spesielle behov. Har dykk spørsmål angående dette eller rundt barnet ditt ta kontakt på telefon.

Helsestasjon for ungdom vert stengt i ein periode framover. Det er mogeleg å nå oss på telefon for vurdering og evt. for timeavtale.

Helsestasjonen ligg i 3. etasje i Høyanger Helsesenter i Storgata 8. Telefon 57 71 16 12.

Helsestasjonen arbeider med born og ungdom  i alderen 0 - 20 år. Dette omfattar helsestasjon for born 0 til 5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og svangerskapsomsorg.

HPV-vaksine til elevar på 7. trinn.

Tilsette ved Høyanger helsestasjon:

Tilsette ved Høyanger helsestasjon
Namn Tittel Mobil
Elisabeth Sæbø leiande helsesjukepleiar 992 19 314
Silje Martinsen helsesjukepleiar 488 90 110
Henriette Nokken helsesjukepleiar 992 19 342
Hilde Ullebø helsesjukepleiar 957 58 688
Tove Linde helsesjukepleiar 992 19 342
Aud Kjersti Haugen jordmor 992 19 334

Kontakt

bilde av personen: Elisabeth Sæbø
Leiande helsesjukepleiar
  • Tlf: 57 71 16 16
  • Mob: 992 19 314
  • E-post: