Helsestasjon

Helsestasjonen ligg i 3. etasje i Høyanger Helsesenter i Storgata 8. Telefon 57 71 16 12.

Helsestasjonen arbeider med born og ungdom  i alderen 0 - 20 år. Dette omfattar helsestasjon for born 0 til 5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og svangerskapsomsorg.

HPV-vaksine til elevar på 7. trinn.

Tilsette ved Høyanger helsestasjon:

Tilsette ved Høyanger helsestasjon
Namn Tittel Mobil
Elisabeth Sæbø leiande helsesjukepleiar 992 19 314
Silje Martinsen helsesjukepleiar 488 90 110
Henriette Nokken helsesjukepleiar 992 19 342
Hilde Ullebø helsesjukepleiar 957 58 688
Tove Linde helsesjukepleiar 992 19 342
Aud Kjersti Haugen jordmor 992 19 334

Kontakt

bilde av personen: Elisabeth Sæbø
Leiande helsesjukepleiar
  • Tlf: 57 71 16 16
  • Mob: 992 19 314
  • E-post: