Helsestasjon for barn 0 til 5 år

Barn under skulealder får tilbod om oppfølging og faste kontrollar på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen om du har spørsmål eller opplever små og store utfordringar i kvardagen.

Høyanger helsestasjon

Høyanger helsestasjon har 3 avdelingar; Høyanger, Lavik og Søreide

Kva tilbyr helsestasjonane?

Barn under skulealder får tilbod om oppfølging og faste kontrollar på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen om har spørsmål eller opplever små og store utfordringar i kvardagen. 

  • På helsestasjonen treff du helsesjukepleiar og lege. Du vil få innkalling til dei faste helseundersøkingane. 
  • Alle nybakte foreldre får tilbod om heimebesøk av jordmor kort tid etter utreise frå barselavdelinga. Deretter tek helsesjukepleiar over oppfølginga av barnet og familien, med heimebesøk innan 10 dagar etter fødsel. 
  • Har du nyleg flytta til Høyanger kommune og har barn under skulealder, ring oss for å etablere kontakt. 
  • Er du gravid, ta kontakt med jordmor
  • Alle våre tilbod er gratis.

Undersøkingar

Faste undersøkingar på helsestasjonen

Kva vaksiner får barnet?

Her finn du oversikt over barnevaksineprogrammet

Elisabeth Sæbø
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 57 71 16 16
Mobil 99 21 93 14