Kontakt oss - Høyanger skule

Skuleruta 2023/2024 og 2024/2025

Rektor Høyanger skule: Gro Nes Hommedal
Telefon: 57 71 00 02 eller mobil 907 35 450
Epost: gro.nes.hommedal@hoyanger.kommune.no

Høyanger skule

Høyanger skule
Tittel Namn Telefon Epost
Sentralbord Høyanger skule 57710000 Hoyanger.skule@hoyanger.kommune.no
Rektor Gro Nes Hommedal 57710002 gro.nes.hommedal@hoyanger.kommune.no
Avd. leiar 1.- 7. klasse
Avd. leiar 8. – 10. klasse/ass.rektor Morten Ivar Torvund 57710003 morten.ivar.torvund@hoyanger.kommune.no
Rådgjevar Odd Willy Knudsen 57710005 odd.willy.knudsen@hoyanger.kommune.no
Vaktmeister Steffen Luggenes 99219415 steffen.luggenes@hoyanger.kommune.no
SFO Base 1.klasse 99219359
SFO Base 2.-4.kl. 99219378