Opptak av folkemøte om vindkraft 23.01.2023

Her finn du opptak av folkemøte om vindkraft, som vart arrangert i Høyanger samfunnshus 23.01.2023.

Tilsetting kommunalsjef Samfunn

Kommunedirektøren har tilsett Jan Kaare Hellevang i stillinga som kommunalsjef Samfunn.

Ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.  Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet.

Opning av Høyangerhallen sitt nye treningssenter/klubbrom

Høyanger kommune ønsker velkomen til opning av Høyangerhallen sitt nye treningssenter/klubbrom tysdag 3. januar 2022 kl 17:30. 

Tilskot for å betre miljøtilstanden i vatn

Miljødirektoratet utlyser tilskot for å betre miljøtilstanden i elver, innsjøar og kystvatn. Søknadsfristen er 15. januar 2023.  

Ope møte om idrettsanlegget

Kva tenker du om Høyanger si framtidige idrettsanlegg?  

Kulturprisen 2022 tildelt Johnny Litsheim

Kulturprisen for 2022 er tildelt Johnny Litsheim.  Ordførar, Petter Sortland, og leiar for utval for kultur og folkehelse, Birgitta Hagen Kyrkjebø, delte ut prisen 08.12.2022. 

25-års jubilantar 2022

I 2022 har Høyanger kommune 20 tilsette med 25-års teneste i kommunen.  Jubilantane vart heidra under ei markering torsdag 8. desember 2022, der dei fekk utdelt gåvekort frå kommunedirektør Ørjan Haram og ordførar Petter Sortland.   

Merksemd til dei som tok fagbrev i i 2022

Tilsette som tok fagbrev i 2022 vart heidra under ei markering torsdag 8. desember 2022.  Desse tok fagbrev i 2022: Åshild Osland, Anny Malene Mjell, Ida Espe (ikkje tilstades). 

Offentleg søkarliste - stilling som kommunalsjef Samfunn

Vi har motteke seks søknader til stilling som kommunalsjef Samfunn, her er den offentlege søkarlista:

Kine Larsen Lægreid
Planleggar
E-post
Telefon 57 71 15 87
Mobil 45 14 20 74
Rønnaug Meek
Dagleg leiar for Høyanger Frivilligsentral/Høyanger kommune
E-post
Telefon 57 71 16 58
Mobil 99 32 13 22