Mørke kjem. Bruk refleks

 

DUG Høyanger er i gong

Dansetilbodet i Høyanger kulturskule er i gong frå veke 39. Måndag på Kyrkjebø skule og tysdagar i Høyanger danseverkstad (i kjellaren på administrasjonsbygget til Høyanger skule)  

Feiing og tilsyn av fritidsbustader i kommunen

Høyanger kommune startar hausten 2022 opp arbeidet med feiing og tilsyn av fritidsbustader i kommunen.  

Kulturprisen

Høyanger kommune kan kvart år tildele kulturpris til ein verdi av kr 10 000. 

Straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknadar om straumstøtte. Formålet med straumstøtteordninga er å motverke negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

Velkommen til vår nye nettside

Vi er glade for å kunne lansere vår nye heimeside i dag 29. august! Det har vore eit stort arbeid, men no kan vi endeleg vise den fram.